Danh mục thông tin
Chuẩn J2534
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
SMARTCAR
Điện Thoại : 04 66 86 1368
Tư vấn khách hàng
SMARTCAR_01
Điện Thoại : 0902 118 141
SMARTCAR_02
Điện Thoại : 0936 118 131
Hỗ trợ kỹ thuật
SMARTCAR_03
Điện Thoại : 0936 318 444
SMARTCAR_04
Điện Thoại : 0936 118 131
Thống kê
Khách online : 25
Tổng số : 2729475

J2534 là một giao thức tiêu chuẩn được thiết kế bởi SAE ( Society of Automotive Engineers ) và được uỷ quyền của EPA Hoa Kỳ ( Cơ quan Bảo vệ Môi trường ) tái lập trình ECU cho xe. Mục tiêu của nó là tạo ra một API (Application Programming Interface ) mà sẽ được thông qua bởi tất cả các nhà sản xuất xe , cho phép độc lập trong chế độ hậu mãi(IAM) khả năng lập trình của ECU mà không cần một công cụ chuyên dùng của hãng đó.

Công cụ có chức năng này: xem tại đây

EPS quy định rằng các nhà sản xuất(OEM) ô tô phải thực hiện theo SAE J2534 pass-through lập trình lại từ model 2004 . Ngoài ra, các đặc điểm kỹ thuật bao gồm một điều khoản cho phép các OEM sử dụng phương pháp tái lập trình J2534 từ năm 1996. J2534 pass-through tái lập trình là bắt buộc trên tất cả các xe từ mô hình năm 2004 trở lại đây, nhưng nó chỉ là cần thiết cho trên ECU (ví dụ Hộp số , động cơ, truyền động ) . Hỗ trợ thêm ECU ( Khung gầm và thân xe ) sẽ phụ thuộc vào các ưu tiên thực hiện của mỗi nhà sản xuất và khả năng ứng dụng tái lập trình . Nhiều nhà sản xuất giới thiệu J2534 không chỉ giống tái lập tiêu chuẩn mà họ sử dụng nó cho hoạt động chẩn đoán phổ biến .

 

Mỗi OEM cần thiết để sẵn sàng hiệu chuẩn ECU của họ thông qua các thông tin trên trang web dịch vụ của mình. Trách nhiệm của mỗi OEM là duy trì và cập nhật các thông tin trên trang web riêng của họ, và các dữ liệu hiệu chuẩn có sẵn để tải về bất cứ lúc nào. Đây là thông tin hiện tại về các trang web, nơi có thể truy cập và lập trình lại J2534:

Website của các nhà sản xuất:


SAE J2534 Manufacturers Online

 

Online access for ECU reprogramming and diagnostic you have here:

Acura

http://www.serviceexpress.honda.com/

Audi

http://erwin.audi.de/erwinAudi/

BMW

http://www.bmwtechinfo.com/

Buick

http://www.gmtechinfo.com/

Cadillac

http://www.gmtechinfo.com/

Chrysler

http://www.techauthority.com/

Chevrolet

http://www.gmtechinfo.com/

Daewoo

http://www.gmtechinfo.com/

Dodge

http://www.techauthority.com/

Ford

http://www.motorcraft.com/

GEO

http://www.gmtechinfo.com/

GM

http://www.gmtechinfo.com/

Honda

http://www.serviceexpress.honda.com/

Isuzu

http://www.isuzutechinfo.com/

Jeep

http://www.techauthority.com/

Land Rover

http://www.landrovertechinfo.com/

Lexus

http://techinfo.toyota.com/

Lincoln

http://www.motorcraft.com/

Mazda

http://www.mazdatechinfo.com/

Mercedes

http://www.startekinfo.com/

Mercury

http://www.motorcraft.com/

Mini

http://www.minitechinfo.com/

Mitsubishi

http://www.mitsubishitechinfo.com/

Nissan

http://www.nissan-techinfo.com/

Pontiac

http://www.gmtechinfo.com/

Porsche

http://techinfo.porsche.com/

SAAB

http://www.gmtechinfo.com/

Saturn

http://www.gmtechinfo.com/

Scion

http://techinfo.toyota.com/

Toyota

http://techinfo.toyota.com/

Volkswagen

http://www.erwin.volkswagen.de/erWinVW/

Volvo

http://www.volvotechinfo.com/