Danh mục sản phẩm
Honda HDS HIM
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
SMARTCAR
Điện Thoại : 04 66 86 1368
Tư vấn khách hàng
SMARTCAR_01
Điện Thoại : 0902 118 141
SMARTCAR_02
Điện Thoại : 0936 118 131
Hỗ trợ kỹ thuật
SMARTCAR_03
Điện Thoại : 0936 318 444
SMARTCAR_04
Điện Thoại : 0936 118 131
Thống kê
Khách online : 436
Tổng số : 1924964
Sản phẩm : HD002 : Honda HDS HIM
5,600,000VND
Nhà sản xuất : Honda
Bảo hành : 12 Tháng
Tự động nhân dạng xe
Hỗ trợ tất cả các giao thức kết nối của Honda/ Acura
Đọc và giải mã lỗi từ ECU
Xóa mã lỗi 
Hiển thị các thông số động
Kích hoạt tất cả các chức năng điều khiển từ ECU
Thay đổi các thông số từ nhà sản xuất, lập trình ECU


Honda HDS HIM
 
Phiên bản phần mềm: 3.012.023 mới nhất
Hỗ trợ Honda Hybird
Đọc VIN và ghi IMMO
Truy cập tất cả các hệ thống trên xe Honda từ trước tới nay
Honda HDS HIM hỗ trợ mạng CAN. Reset, lập trình lại ECU.
Sử dụng kết nối USB

  Chức năng Honda HDS HIM: 
Tự động nhân dạng xe
Hỗ trợ tất cả các giao thức kết nối của Honda / Acura
Đọc và giải mã lỗi từ ECU
Xóa mã lỗi 
Hiển thị các thông số động
Kích hoạt tất cả các chức năng điều khiển từ ECU
Thay đổi các thông số từ nhà sản xuất, lập trình ECU