Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
SMARTCAR
Điện Thoại : 04 66 86 1368
Tư vấn khách hàng
SMARTCAR_01
Điện Thoại : 0902 118 141
SMARTCAR_02
Điện Thoại : 0936 118 131
Hỗ trợ kỹ thuật
SMARTCAR_03
Điện Thoại : 0936 318 444
SMARTCAR_04
Điện Thoại : 0936 118 131
Thống kê
Khách online : 66
Tổng số : 1102179
Sản phẩm : TH001 : DPA5
Bảo hành : 12 Tháng
DPA5 được thiết kế để giúp các nhà sản xuất chẩn đoán các lỗi của xe tải, rơ moóc , xe buýt và xe con. Nó bao gồm nhiều hệ thống và sử dụng rộng rãi , giao diện thân thiện với người dùng. DPA5 là công cụ chuyên nghiệp để chẩn đoán và sửa chữa các hệ thống quan trọng , bao gồm động cơ, hộp số , phanh , an toàn , khí thải , hệ thống treo

DPA5

Mô tả DPA5
DPA5 được thiết kế để giúp các nhà sản xuất chẩn đoán các lỗi của xe tải, rơ moóc , xe buýt và xe con. Nó bao gồm nhiều hệ thống và sử dụng rộng rãi , giao diện thân thiện với người dùng. DPA5 là công cụ chuyên nghiệp để chẩn đoán và sửa chữa các hệ thống quan trọng , bao gồm động cơ, hộp số, phanh, an toàn, khí thải, hệ thống treo.

Sử dụng cho các xe hạng nặng, xe tải:
1.VOLVO TRUCK: FM10, NH565, FH12, FM12, VHD, FH16, FM7, VN, WC, WG, WI, FH565, NH12, FL6, FL7, FL10, FL12, NH525, WX, COMP04, FE, VHD, FH, FM, VM, FM9, F10, F12 , F16, NL10, NL12,

2.VOLVO BUSES: B10B, B10M, B10L, B10R, M10R, B12, B58, B6, B7R, OLYMPIAN, SUPEROLY

2,VOLVO BUS: B12B,B12M,B12R,B6R,B7L,B7R,B9L,B9R,B9S,B9TL,PREVH,PREVX,

3,MACK TRUCKS:V-MAC I, V-MAC II, V-MAC III, V-MAC IV, Service Diagnostic

4,VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT (CE):
Wheel loader: L110E, L110F, L120E, L120F, L150E, L150F, L180E, L180F, L220E, L220F, L330E, L350F, L60E, L60F, L70E, L70F, L90E, L90F
Articulated Hauler: A25D, A25E, A30D, A30E, A35D, A35E, A40D, A40E, T450D,
Excavator: EC135B, EC140B, EC140C, EC160B, EC160C, EC180B, EC180C, EC210B, EC210C, EC235C, EC240B, EC240C, EC290B, EC290C, EC330B, EC330C, EC360B, EC360C, EC460B, EC460C, EC700C, EC700B, EC700C, ECR145C, ECR235C, ECR305C, EW140B, EW140C, EW145B, EW145C, EW160B, EW160C, EW180B, EW180C, EW200B, EW210C, FC2121C, FC2421C, FC2924C, FC3329C, PL4611
Grader: G710B, G720B, G726B, G730B, G740B, G746B, G780B, G930, G940, G946, G960 , G970, G976, G990

5,Navistar: ALL Diamond Logic Builder (DLB) ServiceMaxx

6,International: ALL Intune, MD32,

7,Freightliner: ALL ServiceLink: cascadia, century, columbia, Coronado, classic, FLDSD, 4900FA, 4900SA, 4900EX.

Động cơ
1,Detroit Diesel Diagnostic Link™ (DDDL)
All DDEC VI equipped engines ,
DD13,DD15,DD16,SERIES60,MBE4000,MBE900,and RS9, RSX9-A,RSX9-B, RSX9-R, RS10, RSX10 J1939 engine brake level for Series 2000 and 4000 Engines with USA and ISO firing order selection

2, Caterpillar (on high way engine for j1939)
3126, 3406, 3306B, 3512C, C4.4, C6.6 C7 C9 C11, C13

3.Cummins INSITE7.6 insite7.5

4.Perkins Engines

Giao thức hỗ trợ:
• RP1210A/B
• J2534-2
• hỗ trợ Windows XP và Windows 7 32-bit và 64-bit và Windows CE

Các giao thức tương thích:
CAN - J1939/CAN125/CAN250/CAN500/CAN1000
2 CAN - J1939/CAN125/CAN250/CAN500/CAN1000
J1587/J1708 J1850 J2534
ISO 15765 (Chẩn đoán CAN)
ISO 14230 (KWP2000 hơn ISO9141) ALDL ATEC 160.

Phần mềm bao gồm (DVD )
Detroit Diesel Diagnostic Link 7.05
Caterpillar Electronic Technician 2010B
Cummins Insite 7.5(windows XP and 7), inste 7.6(only for windows 7)
International - ServiceMAXX Fleet Pro
Volvo PTT 2.40
VCADS /Elite Mack/Volvo 2.35
V-MAC Service Tools
Allison DOC? For PC-Service Tool - Protocols Supported: J1939, GMLAN, J1708/J1587, J1850, and
ATEC160
Allison DOC For PC (AED) - Protocols Supported: J1939
Allison DOC For Fleets (1000/2000) - Protocols Supported: J1939, J1850, GMLAN
Allison DOC For Fleets (3000/4000) - Protocols Supported: J1939, J1708/J1587
Eaton ServiceRanger 3.2
Bendix Acom
ZF-Meritor TransSoft / WABCO Toolbox
International ABS
International DLB
International Intune
International IPC v2.02
Perkins EST Diagnostic Interface 2010

DPA5 được thiết kế tuân thủ theo chuẩn J2534 SAE ( một tiêu chuẩn SAE cho mô-đun tái lập trình) . Các DPA5 sẽ có thể lập trình lại tất cả CAN/ISO15765 xe , xe GM sử dụng giao thức J1850 biến rộng xung ( VPW ) , hoặc các loại xe khác bằng cách sử dụng giao thức DPA5 J2534 - hỗ trợ (ví dụ ISO9141/KWP2000 ) .

Các DPA5 đã được xác nhận đối với các ứng dụng phần OEM và sau đây :
Cummins PowerSpec
Freightliner ServiceLink
Vansco VMMS
Dana Diagnostic Tool
Mitchell1 RepairConnect
General Motors TIS2Web
Ford Module Programming (FMP)
Chrysler J2534 Application
Toyota TIS (Technical Information System)
Honda Service Express
Mazda Module Programming (MMP)
Kia J2534 KMA
Hyundai 2534 HMA
Volkswagen Erwin
Audi Erwin
Nissan J2534 ECU Reprogramming Software (NERS)
DPA5 Dearborn Protocol Adapter 5 

Mô tả DPA5
DPA5 được thiết kế để giúp các nhà sản xuất chẩn đoán các lỗi của xe tải, rơ moóc , xe buýt và xe con. Nó bao gồm nhiều hệ thống và sử dụng rộng rãi , giao diện thân thiện với người dùng. DPA5 là công cụ chuyên nghiệp để chuẩn đoán và sửa chữa các hệ thống quan trọng , bao gồm động cơ, hộp số , phanh , an toàn , khí thải , hệ thống treo và bảo trì , cung cấp chức năng chuyên sâu cho mỗi ứng dụng.

Xe hạng nặng, xe tải:
1.VOLVO TRUCK: FM10, NH565, FH12, FM12, VHD, FH16, FM7, VN, WC, WG, WI, FH565, NH12, FL6, FL7, FL10, FL12, NH525, WX, COMP04, FE, VHD, FH, FM, VM, FM9, F10, F12 , F16, NL10, NL12,

2.VOLVO BUSES: B10B, B10M, B10L, B10R, M10R, B12, B58, B6, B7R, OLYMPIAN, SUPEROLY

2,VOLVO BUS: B12B,B12M,B12R,B6R,B7L,B7R,B9L,B9R,B9S,B9TL,PREVH,PREVX,

3,MACK TRUCKS:V-MAC I, V-MAC II, V-MAC III, V-MAC IV, Service Diagnostic

4,VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT (CE):
Wheel loader: L110E, L110F, L120E, L120F, L150E, L150F, L180E, L180F, L220E, L220F, L330E, L350F, L60E, L60F, L70E, L70F, L90E, L90F
Articulated Hauler: A25D, A25E, A30D, A30E, A35D, A35E, A40D, A40E, T450D,
Excavator: EC135B, EC140B, EC140C, EC160B, EC160C, EC180B, EC180C, EC210B, EC210C, EC235C, EC240B, EC240C, EC290B, EC290C, EC330B, EC330C, EC360B, EC360C, EC460B, EC460C, EC700C, EC700B, EC700C, ECR145C, ECR235C, ECR305C, EW140B, EW140C, EW145B, EW145C, EW160B, EW160C, EW180B, EW180C, EW200B, EW210C, FC2121C, FC2421C, FC2924C, FC3329C, PL4611
Grader: G710B, G720B, G726B, G730B, G740B, G746B, G780B, G930, G940, G946, G960 , G970, G976, G990

5,Navistar: ALL Diamond Logic Builder (DLB) ServiceMaxx

6,International: ALL Intune, MD32,

7,Freightliner: ALL ServiceLink: cascadia, century, columbia, Coronado, classic, FLDSD, 4900FA, 4900SA, 4900EX.

Động cơ
1,Detroit Diesel Diagnostic Link™ (DDDL)
All DDEC VI equipped engines ,
DD13,DD15,DD16,SERIES60,MBE4000,MBE900,and RS9, RSX9-A,RSX9-B, RSX9-R, RS10, RSX10 J1939 engine brake level for Series 2000 and 4000 Engines with USA and ISO firing order selection

2, Caterpillar (on high way engine for j1939)
3126, 3406, 3306B, 3512C, C4.4, C6.6 C7 C9 C11, C13

3.Cummins INSITE7.6 insite7.5

4.Perkins Engines


Giao thức hỗ trợ:

• RP1210A/B

• J2534-2

• hỗ trợ Windows XP và Windows 7 32-bit và 64-bit và Windows CE

Các giao thức tương thích:
CAN - J1939/CAN125/CAN250/CAN500/CAN1000
2 CAN - J1939/CAN125/CAN250/CAN500/CAN1000
J1587/J1708 J1850 J2534
ISO 15765 (Chẩn đoán CAN)
ISO 14230 (KWP2000 hơn ISO9141) ALDL ATEC 160.

Phần mềm ( Bao gồm DVD )
Detroit Diesel Diagnostic Link 7.05
Caterpillar Electronic Technician 2010B
Cummins Insite 7.5(windows XP and 7), inste 7.6(only for windows 7)
International - ServiceMAXX Fleet Pro
Volvo PTT 2.40
VCADS /Elite Mack/Volvo 2.35
V-MAC Service Tools
Allison DOC? For PC-Service Tool - Protocols Supported: J1939, GMLAN, J1708/J1587, J1850, and
ATEC160
Allison DOC For PC (AED) - Protocols Supported: J1939
Allison DOC For Fleets (1000/2000) - Protocols Supported: J1939, J1850, GMLAN
Allison DOC For Fleets (3000/4000) - Protocols Supported: J1939, J1708/J1587
Eaton ServiceRanger 3.2
Bendix Acom
ZF-Meritor TransSoft / WABCO Toolbox
International ABS
International DLB
International Intune
International IPC v2.02
Perkins EST Diagnostic Interface 2010

DPA5 được thiết kế tuân thủ theo chuẩn J2534 SAE ( một tiêu chuẩn SAE cho mô-đun tái lập trình) . Các DPA5 sẽ có thể lập trình lại tất cả CAN/ISO15765 xe , xe GM sử dụng giao thức J1850 biến rộng xung ( VPW ) , hoặc các loại xe khác bằng cách sử dụng giao thức DPA5 J2534 - hỗ trợ (ví dụ ISO9141/KWP2000 ) .

Các DPA5 đã được xác nhận đối với các ứng dụng phần OEM và sau đây :
Cummins PowerSpec
Freightliner ServiceLink
Vansco VMMS
Dana Diagnostic Tool
Mitchell1 RepairConnect
General Motors TIS2Web
Ford Module Programming (FMP)
Chrysler J2534 Application
Toyota TIS (Technical Information System)
Honda Service Express
Mazda Module Programming (MMP)
Kia J2534 KMA
Hyundai 2534 HMA
Volkswagen Erwin
Audi Erwin
Nissan J2534 ECU Reprogramming Software (NERS)